Behandlingar

Vi arbetar med rehabiliterande träning och enligt två olika koncept samt använder akupunktur, laser och tejpning som kompletterande behandling. Metoderna beskrivs i korthet nedan.

Behandlingsmetoder OMT, McKenzie, JEMS
Kinesiologitejpning
Rehabiliterande träning
Akupunktur

Behandlingar

Vi arbetar med rehabiliterande träning och enligt två olika koncept samt använder akupunktur, laser och tejpning som kompletterande behandling. Metoderna beskrivs i korthet nedan.

Behandlingsmetoder OMT, McKenzie, JEMS
Kinesiologitejpning
Rehabiliterande träning
Akupunktur

Vid rehabiliterande träning får du instruktioner och får prova individuellt anpassade övningar tillsammans med sjukgymnasten. Övningarna syftar till att öka din funktion och kan innehålla övningar för rörlighet, styrka, stabilitet och koordination. Ofta är det övergripande syftet att öka din belastningstolerans för såväl vardagsrörelser som för motion och idrott. Dina övningar följs upp och utvärderas tillsammans med sjukgymnasten och anpassas vid behov.

McKenzie metoden innebär att man med repetitiva rörelser och positioner, undersöker, klassificerar och behandlar akuta och långvariga problem från rygg, nacke och leder. Behandlingen bygger till stor del på patientens egna rörelser i specifika riktningar men involverar också vid behov manuella mobiliseringstekniker. Läs mer…

JEMS är ett koncept som omfattar rörelseanalys, behandling och träning. Syftet är att utveckla stabilitet, rörlighet, kroppsmedvetenhet, symmetri och balans för en förbättrad förmåga till rörelse. JEMS kan användas vid både akuta och långvariga besvär. Läs mer…

Akupunktur används för att lindra muskel- och ledsmärtor, smärtor vid artrossjukdom, reumatologiska sjukdomar och migrän. Vid behandlingen används tunna nålar som sätts på akupunkturpunkter och påverkar kroppens eget smärtlindringssystem. Manuell akupunktur innebär att stimulering ges genom att nålarna vrids för hand under behandlingstillfället, medan elektroakupunktur innebär att nålarna istället kopplas till en el-stimulator med låg spänning. Läs mer…

Medicinsk laser (lågeffektlaser) är ordnat och riktat ljus som används för att tillföra energi till cellerna i en sena, muskel eller led. Det ökade energiupptaget i cellen kan reducera smärta, svullnad och inflammation samt främja läkningsprocessen. Behandlingen är ofarlig och smärtfri.

Kinesiologi tejpning är en tejpningsteknik som inte hindrar ledens rörlighet och syftar till att förbättra förmågan till rörelse. Tejpen är elastiskt och är gjord av bomull. Genom att applicera tejpen på huden med olika grader av stretch och varierande dragriktningar kan smärta och svullnad minska i sena, muskel eller led.

Vid rehabiliterande träning får du instruktioner och får prova individuellt anpassade övningar tillsammans med sjukgymnasten. Övningarna syftar till att öka din funktion och kan innehålla övningar för rörlighet, styrka, stabilitet och koordination. Ofta är det övergripande syftet att öka din belastningstolerans för såväl vardagsrörelser som för motion och idrott. Dina övningar följs upp och utvärderas tillsammans med sjukgymnasten och anpassas vid behov.

McKenzie metoden innebär att man med repetitiva rörelser och positioner, undersöker, klassificerar och behandlar akuta och långvariga problem från rygg, nacke och leder. Behandlingen bygger till stor del på patientens egna rörelser i specifika riktningar men involverar också vid behov manuella mobiliseringstekniker. Läs mer…

JEMS är ett koncept som omfattar rörelseanalys, behandling och träning. Syftet är att utveckla stabilitet, rörlighet, kroppsmedvetenhet, symmetri och balans för en förbättrad förmåga till rörelse. Systemet kan användas vid både akuta och långvariga besvär. Läs mer…
Akupunktur används för att lindra muskel- och ledsmärtor, smärtor vid artrossjukdom, reumatologiska sjukdomar och migrän. Vid behandlingen används tunna nålar som sätts på akupunkturpunkter och påverkar kroppens eget smärtlindringssystem. Manuell akupunktur innebär att stimulering ges genom att nålarna vrids för hand under behandlingstillfället, medan elektroakupunktur innebär att nålarna istället kopplas till en el-stimulator med låg spänning. Läs mer…
Medicinsk laser (lågeffektlaser) är ordnat och riktat ljus som används för att tillföra energi till cellerna i en sena, muskel eller led. Det ökade energiupptaget i cellen kan reducera smärta, svullnad och inflammation samt främja läkningsprocessen. Behandlingen är ofarlig och smärtfri.

Kinesiologi tejpning är en tejpningsteknik som inte hindrar ledens rörlighet och syftar till att förbättra förmågan till rörelse. Tejpen är elastiskt och är gjord av bomull. Genom att applicera tejpen på huden med olika grader av stretch och varierande dragriktningar kan smärta och svullnad minska i sena, muskel eller led.